Qüestions Penals

Aquestes es tracten davant els Jutjats d’Instrucció, que tenen com a comesa la investigació dels fets denunciats; un cop investigats (instruïts), els fets es jutgen als Jutjats del Penal o a les Sales del Penal de les Audiències Provincials, llevat de fets molt greus que van als Jutjats Centrals d’Instrucció i a l’Audiència Nacional. Per la via dels recursos es pot arribar al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional.

En el dret penal es castiguen els fets que en el Codi Penal estan descrits com a delictes o com a faltes, i s’imposen penes que poden dur a les persones a la presó. És l’únic ordre jurisdiccional que imposa penes, ja que ni en l’ordre civil, ni en l’ordre social (laboral), ni en l’ordre contenciós-administratiu s’imposen penes ni s’entra a presó.

La pena està pensada per rescabalar a la societat del mal que a ella se li ha causat, malgrat que dins aquests procediments també s’intenta rescabalar a la víctima del delicte mitjançant indemnitzacions per responsabilitat civil. Intervé el Fiscal per a garantir la puritat del procés i els drets de les persones, inclosos els del denunciat.

En la via penal es pot ser acusació per haver estat víctima d’un delicte o falta, o ser acusat per ser el presumpte responsable d’un delicte o falta.

Tant l’acusat, denunciat, querellat, imputat; com l’acusador, víctima, querellant o denunciant han de tenir amb el seu advocat una absoluta confiança. En l’àmbit penal és més important la intenció amb la qual es cometin els fets que el resultat d’aquests fets. Es pot matar una persona per haver-la atropellat en un accident de cotxe i tenir una pena mínima o fins i tot cap, depenent de l’actuació de la víctima, i es pot cometre un assassinat mitjançant l’atropellament amb un cotxe i ser mereixedor d’una pena molt severa. Els detalls determinen la intencionalitat, i d’aquí que tot importi encara que sembli insignificant. Qui delinqueix mai, llevat d’errors, deixa un document que acrediti la seva maldat, per tant, el que declarin les persones constitueix l’essència de la prova, passat tot plegat pel tamís de el lògic, el possible, el racional i el raonable.

CONTACTE
  • De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
  • Ronda Sant Pere 19-21, 2º 6ª
  • Barcelona, 08010
  • T. 933 013 800