Àrea Laboral

 • Assessorament de l’empresa amb caràcter permanent en qualsevol tema de l’ordre laboral i de seguretat social.
 • Tràmits habituals a realitzar davant els Organismes de la Seguretat Social i Treball com ara consultes, informació sobre requisits, i en general qualsevol tramitació administrativa, redacció i presentació d’escrits i recursos.
 • Rectificació i incidències dels Butlletins Autònoms mecanitzats.
 • Tramitació d’expedients de prestacions d’I.T. (malaltia) del Règim d’Autònoms.

Per a empreses amb treballadors assalariats s’inclouen, a més de l’anterior:

 • Confecció de rebuts mensuals de salaris segons Convenis Col·lectius.
 • Actualitzacions salarials a la publicació de Convenis Col·lectius.
 • Confecció de Cotitzacions a la Seguretat Social: TC/1 i TC/2.
 • Resums de nòmines amb especificació de costos per departaments i seccions
 • Confecció de documents de saldo i liquidació.
 • Redacció de faltes i sancions.
 • Legalització Contractes de Treball i Ofertes d’Ocupació.
 • Control venciments i Legalització pròrrogues i contractes.
 • Afiliació i Baixes de treballadors.
 • Tramitació de comunicats de baixa i alta de malaltia i accidents.
 • Comunicació d’accidents laborals a les Mútues Patronals
 • Confecció declaració trimestral de Retencions (Mod. 111).
 • Confecció Resum Anual de Retencions (Mod. 190).
CAP | MARI GONZALEZ
CONTACTE
 • De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
 • Ronda Sant Pere 19-21, 2º 6ª
 • Barcelona, 08010
 • T. 933 013 800