Àrea Comptable

 • Assessorament a l’empresa i autònoms amb caràcter permanent en tota mena de temes d’ordre comptable.
 • Registres de:
  • factures emeses
  • factures rebudes
  • pagaments i cobraments
  • comptes bancaris
  • previsions de pagaments/cobraments
  • determinació quota Imp. Societats.
 • Portar els llibres comptables oficials:
  • Diari
  • Inventari
  • Balanços
 • Presentació davant del registre Mercantil de Comptes Anuals
 • Elaboració de l’impost de societats anuals.
 • Registre anual de llibres comptables.
CAP | MONTSE AMAT
CONTACTE
 • De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
 • Ronda Sant Pere 19-21, 2º 6ª
 • Barcelona, 08010
 • T. 933 013 800