El despatx

El despatx actualment té una consolidació de més de trenta anys. Alguns dels seus integrants tenen experiència professional encara més antiga.

Des de l’inici de la tasca jurídica fins a l’actualitat s’han tractat més de set mil casos, que comprenen els àmbits: civil, penal, contenciós administratiu i social.

El tractament que se li proporciona al problema, el dubte o la controvèrsia que planteja cada client, sempre es fonamenta en l’estratègia d’assolir la solució amb tàctiques que possibilitin el cost emocional i econòmic més baix, i la menor espera. Sense oblidar que la tàctica fa el camí, però no substitueix el fi perseguit.

Els advocats d’aquest despatx tenen com a motivació professional i personal defensar els interessos del client, sense que això impliqui dir-los què volen sentir si això no és compatible amb la legalitat o amb la realitat; intenten il·lusionar el client sense convertir-los en il·lusos.

No existeix, contràriament al que sembla habitual, compartiments rígids d’especialistes; es considera fonamental descobrir la solució global de tota la problemàtica del client, i no apartar allò que l’especialista domina per al seu tractament, tenint en compte que encara no es coneixen expert a discriminar què és important i què no, abans d’analitzar el tot.

Es procura que els honoraris percebuts del client siguin suficients. De manera que la compensació econòmica faci possible emprar el temps necessari per estudiar, pensar, calibrar els temps i les estratègies, de manera que també el client en surti beneficiat econòmicament, encara que la qüestió que es tingui entre mans no sempre tingui una conversió dinerària.

A més de l’estricta tasca jurídica, es proporcionen serveis integrals a empreses i autònoms, tant en el camp comptable i fiscal, com el referit a seguretat social i laboral.

Es va crear arran de la iniciativa de tres dels seus components sorgida a la Facultat, cap a l’any 1990. Aquest any va iniciar el camí en un petit departament subarrendat al Carrer Mallorca, després va passar a instal·lar-se al Carrer Diputació on va sumar un altre membre i, finalment des de fa uns vint-i-cinc anys desenvolupa les seves activitats a Ronda de Sant Pere 19-21 2n 6a de Barcelona 08010, amb quatre lletrats socis i personal administratiu d’altres catorze persones, algunes de les quals en porten vint integrats.

Es toquen totes les qüestions jurídiques de les quatre jurisdiccions: penal, civil, contenciós administratiu i social. Amb una subdivisió a l’ordre civil entre família i mercantil. S’exerceix la professió des de la valoració de l’advocat que per primera vegada al segle XIII es va explicitar en la legislació espanyola; a les 7 Partides d’Alfons X el Savi, que en castellà antic deia més o menys el següent de l’advocat: el que raona per un altre en judici, i amb la paraula exerceix el seu ofici advertint els jutjadors i donant-li llums per al seu encert; sostenint els litigants perquè per carència, por o venjança no perdin el seu dret. Entre tots els serveis que les institucions públiques ofereixen al ciutadà i que conformen l’Estat, les comunitats autònomes o els municipis, l’únic que exigeix una submissió obligatòria en alguns casos és l’Administració de Justícia. Qualsevol pot decidir, davant de gairebé totes les administracions públiques, fer ús dels seus serveis o no, però els ciutadans no tenim aquesta llibertat d’opció davant l’Administració de Justícia. Per ser el darrer agafador de les persones quan no tenen cap altre remei; la seva submissió no sempre és voluntària. Si un cònjuge demana en un jutjat el divorci, l’altre ha d’acudir a defensar-se, altrament, es resoldrà sense la seva intervenció, i el que ha resolt determinarà en bona part la seva vida futura.

En un altre cas, si l’altre no compleix allò a què es va obligar en una escriptura, el que pretengui el compliment haurà d’acudir a la justícia i això arrossegarà el suposat incomplidor. Si algú comet un fet que tingui l’aparença d’una infracció penal acabarà al Jutjat de Guàrdia amb voluntat o sense.

Si una empresa presenta un concurs de creditors (fallida), els treballadors i els proveïdors tindran dificultats per cobrar allò que els pertany tinguin responsabilitat o no en tinguin la ruïna econòmica de l’empresa. Les resolucions judicials, encara que generalment tard, es compleixen, i en compliment d’aquestes es pot perdre el patrimoni, la relació amb els fills o la llibertat.

Un plet pot canviar el rumb de la vida d’una persona fins i tot encara que aquesta no l’hagi buscat. En definitiva, el sistema judicial, amb moltes mancances i amb innombrables deficiències quan es creua en la vida d’una persona deixa una empremta indeleble. Dins dels operadors de la justícia, els advocats tenen com a missió que aquesta empremta de ser negativa faci el menor dany, i de ser positiva atorgui el màxim profit; i generalment és imperiosament necessari avançar-se als esdeveniments, quan s’entreveu la silueta d’un problema legal.

Els advocats són els que tenen el contacte directe amb la persona que s’ha de sotmetre al procés, ja sigui per defensar-se d’un altre, o per exigir-li a un altre allò que l’altre per la seva pròpia voluntat no fa entrega o no. Per tant, el justiciable no només té el dret que un professional es posi al seu lloc, l’escolti, el comprengui, i l’assessori, sinó que a més mereix que li diguin la veritat també posant-se al lloc del contrari, i li endavant amb explicacions lògiques i certes què es trobarà al camí que li ha tocat transitar; on són els pous, les corbes, les pujades i baixades, i quan i de quina manera pot arribar-hi.

Aquestes són, en síntesi, les motivacions d’inici i de continuïtat d’aquest despatx d’advocats; i sobre aquests fonaments es desenvolupa l’activitat.

CONTACTE
  • De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
  • Ronda Sant Pere 19-21, 2º 6ª
  • Barcelona, 08010
  • T. 933 013 800