Serveis integrals a empreses i autònoms

A Tetràmera Advocats

Laborals

Nòmines, Seguretat Social…

Comptables

Registres comptables, Comptes anuals…

Fiscals

IVA, IRPF, Societats…

Arrendaments

Comunitats de propietaris, defectes de construcció…

Tècnics per edificis

Cèdules d’habitabilitat, inspecció tècnica d’edificis…