Serveis integrals a empreses, autònoms i particulars

A Tetràmera Advocats

Àrea Laboral

Nòmines, Seguretat Social…

Àrea Comptable

Registres comptables, Comptes anuals…

Àrea Fiscal

IVA, IRPF, Societats…

Gestió arrendaments

Comunitats de propietaris, defectes de construcció…

Servei tècnic edificis

Cèdules d’habitabilitat, inspecció tècnica d’edificis…