Francesc Serrasolsas i Pla

Advocat

Perfil

La seva tasca es desenvolupa principalment a l’àmbit mercantil amb directa connexió amb la fiscalitat. És el professional que constitueix empreses mercantils, les seves fusions, la reducció o l’ampliació de capital, i tot el que hi succeeix incloent les relacions laborals; això des de la visió tendent a encaminar-les al llarg de l’exercici fiscal cap a l’eficàcia més gran en els rendiments, la seva distribució de beneficis i la raonabilitat impositiva Al seu torn s’encarrega del dret successori. Tot això gràcies a la tasca de camp i professional dels equips del departament comptable-fiscal i el de laboral-seguretat social.