Gestió integral d’arrendaments urbans

 • Gestió de rebuts i actualitzacions de la renda i dels altres conceptes transferibles.
 • Preparació, negociació i redacció de contractes d’arrendaments d’habitatges i locals i formalització o denegació de pròrrogues.
 • Assessorament i resolució de conflictes.
  • Amb els llogaters i, si s’escau, extinció dels contractes vigents.
  • Amb la Comunitat de Propietaris o amb altres veïns de la finca.
 • Gestió de tota la fiscalitat derivada dels arrendaments:
  • Presa de dades, estudi, tramitació i presentació de les declaracions de pagaments trimestrals de retencions en el lloguer de locals,
  • Tramitació i presentació de la declaració de resum anual de retencions de lloguers.
CONTACTE
 • De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
 • Ronda Sant Pere 19-21, 2º 6ª
 • Barcelona, 08010
 • T. 933 013 800