Ruben Romero de Chiarla

Advocat

Perfil

Amb més de trenta anys d’experiència tots ells en el si del despatx.

La seva tasca professional se centra principalment en els assumptes penals i en tots aquells que puguin tenir connexió amb ells, tals com els procediments derivats de ruptures familiars conflictives; i també en els problemes sorgits en societats mercantils, ja sigui dins els concursos de creditors, com les produïdes entre socis.