Alex Suñé i Grafulla

Advocat

Perfil

Amb experiència professional de més de 25 anys, dels quals els darrers quinze els ha desenvolupat al despatx.

La seva tasca professional es centra en el dret inmobiliari, i en especial en les problemàtiques de les comunitats de veïns, els conflictes derivats de la construcció, principalment reclamacions per deficiències constructives, els contractes d’arrendaments i la seva conflictivitat, mantenint una estreta col.laboració amb diverses Administracions de Finques i la inspecció tècnica d’edificis en col·laboració amb tècnics especialitzats

CONTACTE