Alex Suñé i Grafulla

Advocat

Perfil

Amb experiència professional de més de 30 anys, dels quals els darrers vint els ha desenvolupat al despatx.

La seva tasca professional se centra en les problemàtiques de les comunitats de veïns, conflictes derivats de la construcció, especialment reclamacions per deficiències constructives, contractes d’arrendaments i la seva conflictivitat, mantenint estreta col·laboració amb diverses Administracions de Finques.