José Sánchez Jimenez

Advocat

Perfil

Amb una experiència de més de 30 anys, tots ells transitats al despatx.

La seva tasca professional se centra prioritàriament en els conflictes entre el ciutadà i l’administració i, consegüentment, els plets contenciosos-administratius, en especial els que sorgeixen en l’àmbit del Dret Urbanístic i sancionador; també se n’ocupa dels assumptes de família. Alhora es responsabilitza de la prestació de servei al client quant a l’Agència de Protecció de dades i la normativa que genera.