José Sánchez Jimenez

Advocat

Perfil

Amb una experiència de més de 25 anys, tots ells transitats al despatx.

La seva tasca professional es centra prioritàriament en els conflictes entre el ciutadà i l’administració i, consegüentment, els pleits contenciosos-administratius, en especial els que sorgeixen en l’àmbit del Dret Urbanístic i sancionador; també se n’ocupa dels assumptes de família.

CONTACTE