Tetràmera Advocats Associats

Advocats des de la proximitat i la confiança.

Ruben Romero de Chiarla

Especialista en Penal i Concursal

José Sánchez Jiménez

Especialista en Familia i Contenciós Administratiu

Álex Suñé i Grafulla

Especialista en Civil i Inmobiliari

Francesc Serrasolsas i Pla

Especialista en Succesori, Fiscal i Mercantil