Serveis tècnics per edificis (En col·laboració amb tècnics especialitzats)

 • Inspeccions tècniques d’edificis. (ITE).
 • Tramitació i obtenció de cèdules d’habitabilitat.
 • Gestió
  • Del manteniment d’immobles.
  • De pressupostos, contractacions i seguiment d’obres de reparació.
  • De tramitacions amb organismes públics i companyies.
 • Taxacions i peritacions.
 • Auditories de compliment d’ordenances municipals.
 • Informes tècnics i certificats.
 • Estudis d’eficiència energètica.