Perfil

Amb mes de 25 anys d’experiència tots ells en el sí del despatx.

La seva tasca professional es centra principalment en els assumptes penals i en tots aquells que puguin tenir connexió amb ells, tals com els procediments derivats de ruptures familiars conflictives; i també en els problemes sorgits en societats mercantils, ja sigui dins els concursos de creditors, com les produïdes entre socis.

  • Especialista en Dret Penal i Concursal
  • rubenromero@tetramera.com
CONTACTE