Perfil

Amb una experiència de més de 25 anys, tots ells transitats al despatx.

La seva tasca professional es centra prioritàriament en els conflictes entre el ciutadà i l’administració i, consegüentment, els pleits contenciosos-administratius, en especial els que sorgeixen en l’àmbit del Dret Urbanístic i sancionador; també se n’ocupa dels assumptes de família.

  • Especialista en Dret Familiar i Contenciós Administratiu
  • jsanchezjimenez@tetramera.com
CONTACTE