Serveis Fiscals

La nostre experiència ens permet prestar el millor assessorament fiscal i les millors solucions a empreses i persones físiques de manera eficient i ràpida, adaptant-les a les circumstàncies econòmiques, amb especial incidència als costos i reestructuració de les despeses financeres. Tot l'equip que forma aquest departament te una formació amplia en la matèria amb una gran vocació de servei.

Consultes.
Informació sobre requeriments.
Presentació de documents.
Qualsevol tramitació administrativa, redacció i presentació d´escrits.

Presa de dades, estudi, tramitació i presentació de les declaracions dels pagaments fraccionats (Mod. 202).
Elaboració amb ajustos fiscals. Càlcul d'operacions vinculades amb ajustos primaris i secundaris (Mod.200).
Anàlisi de balanços, de comptes de resultats i de rendibilitat. Instruments financers.

Presa de dades, estudi, tramitació i presentació de les declaracions dels pagaments fraccionats trimestrals (Estimació Directa) (model 130).
Gestió global d'impostos en empreses acollides al sistema de Mòduls (Mod. 131, 184 i 370).
Gestió de models de retenció sobre el capital mobiliari (Mod. 123 i 193).
Càlcul d'operacions vinculades en Renda.
Campanya IRPF i Patrimoni.

Presa de dades, estudi, tramitació i presentació de les declaracions de pagaments trimestrals de l' I.V.A. (model 303).
Tramitació i presentació de la declaració de Resum Anual de l' I.V.A. (model 390)
Prorrata IVA.
Presa de dades, estudi, tramitació i presentació de Declaració Anual d'operacions (clients i proveïdors) superiors a 3.000 euros (model 347)

Intrastat.
Declaracions intracomunitaries (model 349).
Importació/Exportació

Presa de dades, estudi, tramitació i presentació de les declaracions de pagaments trimestrals de retencions en lloguer de locals (Mod. 115).
Tramitació i presentació de la declaració del Resum Anual de retencions de lloguers (Mod. 180)