Perfil

Va començar la seva trajectòria professional a l'any 1978 com a Graduat Social (Diplomat en Relacions Laborals) i exerceix professionalment com Advocat Laboralista des de l'any 1983. Fa doncs trenta-cinc anys que és dedica als temes contenciosos de l'ordre jurisdiccional social, havent compaginat aquesta dedicació professional amb la prestació dels seus serveis com a responsable de recursos humans en diverses empreses. Actualment imparteix també cursos docents en aquest àmbit.

Es va integrar al despatx al 1999 com a màxim responsable del departament jurídic laboral i de seguretat social i és qui porta els conflictes laborals inclòs en l'ordre mercantil en els concursos de creditors; els expedientes de regulació de l'ocupació, acomiadaments i modificació de contractes. És també especialista en l'àmbit fiscal les declaracions d'impostos, tan de treballadors com d'empreses.

  • Especialista en Laboral i Fiscal
  • fdelafuente@tetramera.com
CONTACTE