Serveis Comptables

Assessorament de l’empresa i autònoms amb caràcter permanent en tot tipus de temes de l’àmbit comptable.

Factures emeses i rebudes
Pagaments i cobraments, amb les seves previsions
Comptes bancaris
Obligacions fiscals derivades

Diari
Balanços
Compte d’explotació

Registre anual de llibres comptables.
Comptes anuals