Gestió Integral d'Arrendaments urbans

 • Gestió de rebuts i actualitzacions de la renda i dels altres conceptes repercutibles.
 • Preparació, negociació i redacció de contractes d’arrendaments d’habitatges i locals i formalització o denegació de pròrrogues.
 • Assessorament i resolució de conflictes.
  • Amb els llogaters i, si s’escau, extinció dels contractes vigents.
  • Amb la Comunitat de Propietaris o amb altres veïns de la finca.
 • Gestió de tota la fiscalitat derivada dels arrendaments:
  • Presa de dades, estudi, tramitació i presentació de les declaracions de pagaments trimestrals de retencions en el lloguer de locals,
  • Tramitació i presentació de la declaració de resum anual de retencions de lloguers.
  • Elaboració del model 347