Perfil

Amb experiència professional de més de 25 anys, dels quals els darrers quinze els ha desenvolupat al despatx.

La seva tasca professional es centra en el dret inmobiliari, i en especial en les problemàtiques de les comunitats de veïns, els conflictes derivats de la construcció, principalment reclamacions per deficiències constructives, els contractes d'arrendaments i la seva conflictivitat, mantenint una estreta col.laboració amb diverses Administracions de Finques i la inspecció tècnica d'edificis en col·laboració amb tècnics especialitzats

  • Especialista en Dret Civil i Inmobiliari
  • alexsune@tetramera.com
CONTACTE